می 30, 2017

فیلم آموزشی انجام آزمون رگرسیون در نرم افزارSPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS با یک مثال کاربردی: بررسی رابطه بین معنویت کاری با رفتار شهروندی سازمانی در بانک های شهرستان […]
می 27, 2017

فیلم آموزشی بهینه سازی در متلب بخش هفتم

بهینه سازی در متلب آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار متلب از مقدماتی تا پیشرفته  همراه با تخفیفات ویژه بخش هفتم    مشاهده بخش های قبلی بخش اول ، […]
می 27, 2017

ویدئو آموزشی بهینه سازی در متلب بخش ششم

بهینه سازی در متلب آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار متلب از مقدماتی تا پیشرفته  همراه با تخفیفات ویژه بخش ششم    مشاهده بخش های قبلی بخش اول ، […]
می 21, 2017

ویدئو آموزشی بهینه سازی در متلب بخش پنجم

بهینه سازی در متلب آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار متلب از مقدماتی تا پیشرفته  همراه با تخفیفات ویژه بخش پنجم      مشاهده بخش های قبلی بخش اول […]