تالیفات

در حال تالیف کتاب آموزشی تهیه طرح توجیهی و اقتصادی و آموزش نرم افزار Comfar (80% پیشرفت)

افتخارات

 • برگزیده جشنواره اختراعات کهرنگ به واسطه ارائه طرح تولید سیم و مفتول از آلیاژهای ویژه (1391)
 • دارای گواهی پایان دوره نخستین کارگاه مدیریت و تجارت (1391)
 • سرباز نمونه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح (صنایع هوایی) به واسطه انجام پروژه های حین خدمت سربازی (1392)

مهارت ها

 • تهیه طرح های توجیهی و اقتصادی
 • مباحث تحلیل اقتصادی پروژه ها و نرمافزار Comfar
 • مباحث حسابداری مالی، صنعتی و بازرگانی
 • مباحث مدیریت استراتژیک و تدوین استراتژیک

سوابق اجرایی

 • مشاور جوان چهره ماندگار صنعت و معدن کشور دکتر صفوی (رئیس هیات مدیره شرکت هولدینگ احیای سپاهان) در حوزه صنعت و دانشگاه (1389)
 • مدیر نمایندگی دپارتمان مهندسی صنایع موسسه پژوهش (1390)
 • مشاور مدیرعامل شرکت فاکو در حوزه نظارت بر طرح های توجیهی و اقتصادی (1392-1391)
 • سرپرست تهیه طرح توجیهی و اقتصادی طرح کلان ملی ساخت جت مسافربری +150 (1393-1392)
 • مدیرعامل شرکت فنی مهندسی تکمیل فولاد اسپادان (فعال در زمینه تولید شمش، ساخت مخازن کروی) (1395-1390)
 • سرپرست تیم حسابداری طلوع صنعت سپاهان (1395-1393)
 • عضو کمیسیون پژوهش و توانمند سازی جوانان(کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه) اتاق بازرگانی استان اصفهان (1395-1394)
 • نایب رئیس هیأت مدیره و معاونت لجستیک شرکت صنایع شیمیایی پترو رزین اصفهان (1395)
 • سرپرست تهیه طرح های توجیهی و اقتصادی ذیل:
 1.  طرح  تولید آنتونف 100 نفره صنعت سهم (1393-1392)
 2.  طرح کلان احداث 1000 جایگاه CNG صنعت متسا( 1393-1392)
 3.  طرح هواناو تفریحی صنعت سما (1393-1392)
 4.  طرح تولید ارابه فرود فوکر100 صنعت فراساخت (1393-1392)
 5.  طرح تولید ترمز های کربنی صنعت مهان (1395)
 • مدرس دوره های تحلیل اقتصادی و تجاری سازی در دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت هواپیما سازی ایران (1395-1394)
 • مدرس سازمان صنایع هوایی (تدریس دوره مبانی اقتصاد و آموزش نرمافزار Comfar در شرکت صنایع هواپیما سازی ایران) (1395-1394)
 • مدرس تدوین طرح های توجیهی اقتصادی در دانشگاه صنعتی اصفهان (1395-1394)

مباحث تدریس خصوصی

 

 

 

شایان ذکر است امکان برگزاری دوره ها بصورت خصوصی ،نیمه خصوصی و عمومی برای تشکل های دانشگاهی و سازمانی قابل ارائه می باشد.